Navigácia

Štvrtok 21. 6. 2018

Štvrtok 21. 6. 2018

PartneriPočet návštev: 1790183

Vitajte na EduPage

Drahí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Do galérie Práce detí v školskom klube boli pridané fotografie.

 • Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku

  2017 / 2018

  Testovanie 9 - dôležité informácie

  • Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018.
  • Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra .
  • Testovanie 9 je povinné a zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníka všetkých základných škôl.
  • Cieľom Testovania 9-2018:
  • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2),
  • monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
 • 16. 3. 2018

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive PaedDr. Mária Slosiariková oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

 • Plán práce - apríl 2018

  -

  8. 3. Zápis prvákov do knižnice

  15. 3. Popoludnie s Andersenom

  16. 3 Riaditeľské voľno.

  22. 3. Tvorivé dielne

  24. 4. Veľkonočný jarmok

  21. 3. Monitor 9

 • POZOR – ZMENA !!!

  Záujmový útvar – FLORBAL 1.-5. roč. bol pre vysoký počet žiakov rozdelený na dve skupiny :

  1 . FLORBAL 4.-5. roč. bude prebiehať v stredu od 13:30 – 14:30 hod. (PaedDr. P. Mesiarik )

  2 . FLORBAL 1.-2.-3.roč. bude prebiehať v piatok od 14:40 – 15:40 hod. (Mgr. J. Slosiarik)

  ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A TEŠÍME SA NA VÁS ! ROZVRH_CVC_2018.rtf​​​​​​​

 • Výsledková listina školy

  z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

  Testovanie 5-2017

  Základné údaje/predmety MAT SJL

  Maximálny počet bodov v teste 30 30

  Priemerný počet bodov školy 23,9 23,6

  Priemerný počet bodov v rámci SR 19,4 18,9

  Priemerná úspešnosť školy v % 79,8 78,8

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Dobrá Niva
  Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva
 • 045/5382361

Fotogaléria